Janowski Mirosław

Urodzony w Krakowie. Dr inż. w dziedzinie mechaniki oraz niekonwencjonalnych źródeł energii, pracuje na AGH. Już w szkole podstawowej na kółku fotograficznym poznał tajniki wykonywania zdjęć oraz obróbki materiałów fotograficznych: najpierw czarno-białych, potem kolorowych. Pierwszym jego aparatem był szerokoobrazkowy Ami66, ale szybko zasmakował w małym obrazku. Potem miały miejsce różne eksperymenty, również z aparatami skrzynkowymi. Aktualnie fotografuje małoobrazkowym Nikonem.
Zawsze pasjonowały go podróże, a jeśli podróże, to konieczny był aparat fotograficzny, aby z innymi móc podzielić się obrazami z miejsc, do których docierał. Najpierw była to fotografia pamiątkowa, potem dokumentacyjna. Teraz zaczyna wymagać od swoich zdjęć trochę więcej, niż tylko zwykłego pokazania zastanego obrazu. Pytanie jak zamknąć w fotografii dźwięk, zapach, radość i smutek zaczęło skłaniać do poszukiwania czegoś więcej. Oddaje się więc poszukiwaniom, mając nadzieję, że nigdy nie dojdzie do wniosku, że wszystko już znalazł.
W czasie swoich podróży niejednokrotnie uczył się, jak robić zdjęcia, żeby nie urazić... nie narazić się na urazy, bo uważa, ze robienie zdjęcia jest jednak pewną formą kradzenia duszy.
Fotografuje ludzi – niekoniecznie pięknych; detale – czegokolwiek; faktury; niekoniecznie przyrodę – bo to i łatwe i jednocześnie bardzo trudne. Zdjęcia robi głównie dla siebie i grona swoich znajomych.